کتاب صوتی و گویای فارسی ششم

کتاب صوتی و گویای فارسی ششم

کتاب صوتی و گویای فارسی ششم

کتاب گویا – فارسی ششم دبستان

 
کتاب گویای فارسی ششم ابتدایی به صورت درس به درس برای شما عزیزان آماده دانلود می‌باشد.
 
آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضای متن، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ افزون بر آن تمرکز و درک شنیداری در تقویت مهارت گوش کردن، پیش‌نیاز آموزش سایر مهارت‌های زبانی است. لذا کتاب گویای فارسی ششم دبستان به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با گوش دادن به فایل‌های صوتی کتاب،…