کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

کتاب هنر جنگ اثر سان تزو

حجم: 2.5 مگابایت
تعداد فایل: 1 فایل پی دی اف
تعداد صفحه: ۱۳۱  
 
توضیحات کتاب:
پیشگفتارنوشتار هنر جنگ سون تزو یکی از مفیدترین کتب استراتژیک و نظامی در سطح دنیابوده و نوشته ای کلاسیک است که در دنیای امروز نیز از ارزشمندترین کتاب ها در زمینهیجنگ و آیین نظامی گری محسوب می شود. هنر جنگ در حدود ۲۲۱۱ سال پیش توسطنویسنده و فرمانده چینی به نام سون تزو ۱ به قلم تحریر درآمده است؛ این کتاب به مدتطولانی راهنمای مناسب جهت ارائهی توصیه های…