کتاب ساختمان گسسته پارسه

کتاب ساختمان گسسته پارسه

کتاب ساختمان گسسته پارسه

مقدمه درس ساختمان گسسته یکی از دروس ریاضی مجموعه کامپیوتر در آزمون های سراسری است که در گرایش ۸ سؤال و در گرایش علوم کامپیوتر ۱۵ سؤال از سوالات این بخش را IT مهندسی کامپیوتر ۵ سؤال، در گرایش به خود اختصاص می دهد. با توجه به گستردگی مطالب در این درس، مباحثی که در سال های اخیر، سوالات بیشتری از آنها مطرح شده و مهم تر به نظر می رسند، در قالب درس و نکته مطرح گردیده است. به علاوه، برای درک بیشتر مطالب و کاربرد آن ها، از سؤالات آزمون های سراسری سال…