کتاب صوتی از کوچه رندان از عبدالحسین زرین کوب

کتاب صوتی از کوچه رندان از عبدالحسین زرین کوب

کتاب صوتی از کوچه رندان از عبدالحسین زرین کوب

کتاب صوتی «از کوچه رندان» از عبدالحسین زرین کوب
درباره زندگی و اندیشه حافظ
 
درباره کتاب:
این اثر راه تازه‌ای به شناخت حافظ درباره زندگی و اندیشه او به خواننده ارائه می‌دهد. این کتاب، غزلیات حافظ را مورد بررسی قرار داده و خصوصیات حافظ، احوال و افکار وی را بیان و شرح می‌دارد.
 این کتاب از زوایای مختلف شعر، شخصیت و افکار حافظ را شرح، بررسی و گاهی نقد می کند. کتابی است خواندنی به قلمی شگرف و وزین در شرح روزگار و احول حافظِ…