خرید کتاب Hillbilly Elegy

خرید کتاب Hillbilly Elegy

خرید کتاب Hillbilly Elegy

خرید کتاب Hillbilly Elegy

کتاب زندگینامه جی. دی. ونس که در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸ چاپ شد و برنده جایزه بهترین کتاب غیر داستانی AUDIE و نامزد بهترین کتاب غیر داستانی GOODREADS بوده است.
کتاب هیلی بیلی از بهترین منابع شناخت دقیق مردمی است که بدنه ی اصلی رای ترامپ را تشکیل می دادند.با خواندن این کتاب ضمن درک عمیق بخش بزرگ و کمتر تصویر شده ای از آمریکا،از طریق روایتی دست اول که هر سطر آن با شگفتی همراه خواهد بود،با شرح حال یکی از همین مردم همراه می شویم که داستان موفقیتش شاید از داستان موفقیت…