دانلود مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل پاورپوینت ppt -براساس کتاب پرورش زنبور عسل دکتر عبادی

دانلود مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل پاورپوینت ppt -براساس کتاب پرورش زنبور عسل دکتر عبادی

دانلود مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل پاورپوینت ppt -براساس کتاب پرورش زنبور عسل دکتر عبادی

دانلود مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل پاورپوینت ppt -براساس کتاب پرورش زنبور عسل دکتر عبادی

عنوان فایل :  دانلود مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل پاورپوینت ppt  
شرح مختصر :
این فایل تحت عنوان مدیریت پرورش کلنی های زنبور عسل در قالب پاورپوینت آماده شده که به زبان ساده در مورد موضوعاتی چون نحوه نگه داری و تغذیه  زنبور عسل در فصول مختلف سال ، بچه کندو ، روش های تکثیر کلنی ، نحوه برداشت عسل ، غارتگری و انواع بیماری های زنبور وروش های پیشگیری از آن ها بحث می کند . 
این مجموعه شامل :
فایل پاورپوینت مدیریت پرورش کلنی های زنبور…