دانلود کتاب ریاضیات گسسته ارژنگ علی آبادی

دانلود کتاب ریاضیات گسسته ارژنگ علی آبادی

دانلود کتاب ریاضیات گسسته ارژنگ علی آبادی

 کتاب ریاضیات گسسته ارژنگ علی آبادی که اساسی ترین مطالب ریاضیات گسسته را ارائه می دهد بر اساس سال ها تجربه مولف و با توجه به اهمیت خودخوان بودن کتابهای درسی دانشگاه پیام نور نگاشته شده است. بدین سبب سعی شده است مطالب به زبان ساده و آسان با توضیحات کافی و مثال های فراروان باشد تا دانشجو بتواند حتی بدون حضور در کلاس به راحتی استفاده لازم را ببرد. این کتاب مباحث زیر را مورد بررسی قرار می دهد: فصل اول : ترکیبیات فصل دوم : توابع مولد فصل سوم :…