کتاب صوتی عشق ویرانگر از براد جانسون و کلی موری

کتاب صوتی عشق ویرانگر از براد جانسون و کلی موری

کتاب صوتی عشق ویرانگر از براد جانسون و کلی موری

کتاب صوتی «عشق ویرانگر» از براد جانسون و کلی موری
 
درباره کتاب:
کتاب عشق ویرانگر در سه فصل، ویژگی‌های افراد مبتلا به ناهنجاری شخصیتی و نحوه‌ی انتخاب‌ یا عدم انتخاب هوشمندانه این افراد را به عنوان شریک زندگی بررسی می‌کند. محتوای این بخش‌ها به خوانندگان کمک می‌کند تا شناختی آگاهانه و دقیق از همسر و شریک زندگی خود داشته باشند. 
غالبا داستان اینگونه آغاز می شودکه: شما با فردی جذاب فریبنده و دوست داشتنی ملاقات می کنید…