کتاب صوتی سمفونی مردگان از عباس معروفی

کتاب صوتی سمفونی مردگان از عباس معروفی

کتاب صوتی سمفونی مردگان از عباس معروفی

کتاب صوتی «سمفونی مردگان» از عباس معروفی
 
درباره کتاب:
سمفونی مردگان روایتی متفاوت از داستان یک خانواده است. خانواده‌ی اورخانی و چهار فرزندش یعنی یوسف، آیدین، آیدا و اورهان مرکز اصلی داستان هستند. این خانواده نسبتا مرفه در بازار اردبیل آجیل‌فروشی دارند؛ اما تفاوت فرزندان این خانواده با ارزش‌های خانواده در نهایت پایانی متفاوت برای هر کدام از آنها خلق می‌کند.
کتاب صوتی سمفونی مردگان نوشته‌ی عباس معروفی است که در…