کتاب رایتینگ IDEAS FOR IELTS ESSAY TOPICS

کتاب رایتینگ IDEAS FOR IELTS ESSAY TOPICS

همانطور که میدانیم، واژگانی که در رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس باید به کار برد بایستی «مرتبط به موضوع» باشند تا دانش واژگانی به آستانه نمره ۷برسد.
 
از سوی دیگر، یکی از مشکلات و شکایات متداول زبان آموزان ایرانی، نداشتن ایده و عدم توانایی در ایده پردازی در اسپیکینگ و به خصوص رایتینگ آیلتس است که موجب کسب نمره‌های پایین در task response می‌شود.
 
کتابی که امروز در اختیار شما قرار داده است، تیری است که هر دو هدف فوق را نشانه رفته است : هم…