کتاب راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی PDF

کتاب راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی PDF

کتاب راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی PDF

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال میشود.
کتاب راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی حبیب پور نشر متفکران تالیف کرم حبیب پور گتابی و رضا صفری شالی شامل 19 فصل با عناوین زیر میباشد:
– مروری بر مفاهیم و ملاحظات روش شناختی- آشنایی با SPSS- آمار توصیفی- نمودارها- تحلیل پاسخ های چند گانه یا سوالات چند پاسخی- سنجش روایی اعتیاد ابزار اندازه گیری- سنجش پایائی قابلیت اعتماد – آمار استنباطی- آزمون های فرضیه ای رابطه ای- آزمون فرضیه…