دانلود کتاب دریای جان هلموت ریتر(جلد اول)

دانلود کتاب دریای جان هلموت ریتر(جلد اول)

دانلود کتاب دریای جان هلموت ریتر(جلد اول)

کتاب دریای جان هلموت ریتر(جلد اول)-دریای جان (سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین نیشابوری) نام کتابی از هلموت ریتر (۱۸۹۲ – ۱۹۷۱) نویسنده، پژوهشگر و خاورشناس مشهور آلمانی است که به بررسی زندگی و چهار مثنوی از شیخ فریدالدین عطار نیشابوری شاعر بزرگ قرن ششم هجری در ایران اختصاص دارد. این کتاب به وسیلهٔ عباس زریاب خویی به فارسی روان ترجمه شده است. این اثر یکی از منابع خوب برای تحقیق در مبانی عرفان اسلامی ـ ایرانی، خاصه شعر و اندیشهٔ عطار نیشابوری…