دانلود کتاب اصول ترمودینامیک( Principles of Thermodynamic)

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک( Principles of Thermodynamic)

دانلود کتاب اصول ترمودینامیک( Principles of Thermodynamic)

عنوان فایل: دانلود کتاب اصول ترمودینامیک( Principles of Thermodynamic)
قالب بندی:pdf
تعدادصفحات :۲۵۰ ص
شرح مختصر:
یکی از پارامترهای مهم در علوم مهندسی ،آشنایی با اصول ترمودینامیک درک مفاهیم اصلی واستفاده موثراز آن در موضوعاتی نظیر مکانیک سیالات ،انتقال حرارت وهم چنین دیگر کاربردهای مهندسی می باشد این کتاب برای دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ماشین آلات نوشته شده است.
فهرست:
 

 …