خرید کتاب How to Change Your Mind

خرید کتاب How to Change Your Mind

خرید کتاب How to Change Your Mind

خرید کتاب How to Change Your Mind

آیا داروهای روانگردان دنیای ما را تغییر می دهد؟ یکی از نویسندگان تحسین آمیز آمریکا، ما را به یک سفر دگرگون کننده به مرزهای آگاهی انسان می برد.
وقتی که LSD اولین بار در دهه ۴۰ میلادی کشف شد ، محققان و دانشمندان و پزشکان فکر می کردند دنیا در آستانه یک انقلاب بزرگ روانشناسی است. و این طور وعده داده شد که این ماده می تواند درمورد اسرار عمیق راوانشناسی کمک کند و همچنین برای بیماران روانی و معتادان بسیار سودمند باشد. اما در دهه ۶۰ میلادی به صورت…