دانلود مجموعه کتاب های دکتر جو دیسپنزا

دانلود مجموعه کتاب های دکتر جو دیسپنزا


کتابهای جو دیسپنزا به خاطر محتوای ارزشمندی که دارند.و همچنین به خاطر کارهای تحقیقاتی که دکتر جو دیسپنزا برای نوشتن این کتاب ها انجام داده،مورد استقبال قرار گرفته اند.و عنوان پرفروش ترین کتاب ها را از آن خود کرده اند.این کتابهای جو دیپسنزا عبارتند از : ۱-کتاب ماورای طبیعی شدن، ۲-کتاب از ذهن تا ماده ، ۳-کتاب کمال ذهن ، ۴-کتاب شکست عادتهای کهنه سعی دکتر جو دیسپنزا در کتاب های نوشته شده اش این است که شما به این درک برسید که فرآیند فکر کردن شما روی زندگی شما تاثیر دارد.و این حرف را به صورت علمی برای شما اثبات می کند.جو دیسپنزا یک ترکیب گر اطلاعات است. او تجربیات علمی را با تجربه های عرفا که آنها را به ماورای طبیعی شدن تبدیل کرده بود در هم آمیخته است.تا از لحاظ علمی ثابت کند که چگونه تصاویر ذهنی شما به واقعیت فیزیکی زندگی تان تبدیل می شوند.او این واقعیت را با آزمایش هایی که بر روی ده ها نفر انجام داده برای شما ثبات می کند،که شما یک خالق تمام عیار هستید و تمام اتفاقات زندگی خودتان را خلق می کنید. در واقع تمام کتابهای جو دیسپنزا باید یک نام داشت و آن هم ماورای طبیعی شدن بود.  …