پاورپوینت کارگاه آموزشی احیاء پایه در کودکان

پاورپوینت کارگاه آموزشی احیاء پایه در کودکان

پاورپوینت کارگاه آموزشی احیاء پایه در کودکان

نام فایل : کارگاه آموزشی احیاء پایه در کودکان
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 96
حجم : 7894 کیلوبایت
کارگاه آموزشی احیاء پایه در کودکانعمليات احياي قلبي ريوي سريع مي تواند ميزان بقاي عمر ناشي از ايست قلبي را در كودكان بهبود بخشد.متاسفانه تعداد زيادي از كودكان نيازمند، احياي با كيفيت بالا را دريافت نمي كنند. بايد علاوه بر افزايش كيفيتعمليات احياي انجام شده توسط افراد حرفه اي و غير حرفه اي، تعداد افراد غير حرفه اي كه احيا را آموزش ميبينند،…

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

نام فایل : نظریه پایه توسعه استان مرکزی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 12
حجم : 1366 کیلوبایت
بسمه تعالینظریه پایه توسعه استان مرکزیدر راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور ، نظریه پایه توسعه ملی و جهت گیریهای آمایش سرزمین و با توجه به ویژگیهای استان، مأموریتها و وظایف اصلی استان به ترتیب بر پایه: «توسعه صنعت با تأکید بر تکمیل زنجیره ها و شکل گیری خوشه های صنعتی، توسعه کشاورزی و خدمات پشتیبان تولید» استوار خواهد بود. تکیه بر…

پاورپوینت طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول

پاورپوینت طراحی  اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول

پاورپوینت طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول

نام فایل : طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اول
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 44
حجم : 1598 کیلوبایت
بنام خدادستورالعمل 14-3طراحی اجزاء پایه های مخازن عمودی قسمت اولSkirt انواع Skirt جزئیات انواع پایه هاینوع اول : بدون لچکینوع دوم : همراه لچکینوع سوم : پایه صندلینوع چهارم : همراه با رینگ بالاییKمعرفی ضریب اندازه K بیانگر موقعیت تار خنثی بین پیچ های نگه دارنده در حالت کشش و بتون در حالت فشار میباشد.مقدار اولیه K بر آوردی است بر پایه نسبت تنش های…

دانلود ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

دانلود ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

دانلود ریاضیات پایه ومقدمات آمار2

نام فایل : ریاضیات پایه ومقدمات آمار2
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 42
حجم : 1899 کیلوبایت
بنام خداCopyright © 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesleyریاضیات پایه ومقدمات آمار2ریاضیات پایه ومقدمات آمار2دانشگاه پیام نورپیرانشهربهمن ماه 94www.amuzyar.com1.1انتگرالفرمول های انتگرالمثال:حل چند نمونه دیگرقوانین ساده انتگرال گیریضریب ساده عددی از انتگرال خارج می شود قوانین مجموع وتفاضل انتگرال هاانتگرال مقابل را حل کنید .انتگرال را به 5 انتگرال مجزا تفکیک می…

پاورپوینت پایه هشتم – مثلث های هم نهشت

پاورپوینت پایه هشتم - مثلث های هم نهشت

پاورپوینت پایه هشتم – مثلث های هم نهشت

نام فایل : پایه هشتم – مثلث های هم نهشت
فرمت : .pptx
تعداد صفحه/اسلاید : 7
حجم : 690 کیلوبایت
بنام خدامثلث های هم نهشتپایه هشتمحالت های هم نهشتی دومثلثبرابری سه ضلع (ض ض ض)برای دو ضلع در زاویه بین (ض ز ض)برابری دو زاویه و ضلع بین (ز ض ز)مثال:آیا حالت برابری دو ضلع در زاویه غیر بین از حالت های هم نهشتی 2 مثلث است؟مثال:آیا حالت برابری دو زاویه و ضلع غیر بین از حالت های هم نهشتی دو مثلث است؟در شکل زیر نیمساز زاویه است آیا مثلث متساوی الساقین…

پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت

پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت

پاورپوینت پایه هشتم مثلث های هم نهشت

نام فایل : پایه هشتم مثلث های هم نهشت
فرمت : .pptx
تعداد صفحه/اسلاید : 14
حجم : 751 کیلوبایت
بنام خدامثلث های هم نهشتپایه هشتمرابطه ی فیثاغورس: در هر مثلث قائم الزاویه مجذور وتر با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر است.نکته:مجذور در مجموع مجموع مجذور نکته:سه عدد داده شده زمانی تشکیل یک مثلث می دهند که هر سه شرط زیر برقرار باشد.نکته:1)اگر برای سه عدد داده شده داشته باشیم: آن گاه تشکیل مثلث قائم الزاویه می دهند.2)اگر برای سه عدد داده شده داشته باشیم…

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

پاورپوینت نظریه پایه توسعه استان مرکزی

نام فایل : نظریه پایه توسعه استان مرکزی
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 12
حجم : 1366 کیلوبایت
بسمه تعالینظریه پایه توسعه استان مرکزیدر راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور ، نظریه پایه توسعه ملی و جهت گیریهای آمایش سرزمین و با توجه به ویژگیهای استان، مأموریتها و وظایف اصلی استان به ترتیب بر پایه: «توسعه صنعت با تأکید بر تکمیل زنجیره ها و شکل گیری خوشه های صنعتی، توسعه کشاورزی و خدمات پشتیبان تولید» استوار خواهد بود. تکیه بر…

پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار

پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار

پاورپوینت تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار

نام فایل : تشکیل کسب و کارهای سودآور در رده جهانی بر پایه مدیریت بازار
فرمت : .ppt
تعداد صفحه/اسلاید : 34
حجم : 2748 کیلوبایت
ارائه ای از فصل اول کتاب ”کاتلر در مدیریت بازار“ اثر فیلیپ کاتلرهمزمانی تغییر و افزایش شتاب آنمهاجرت ارزش ها و دگرگونی بازارها ناکارآمدی استراتژی های گذشتههر روز صبح غزال آفریقایی از خواب بر می خیزد و با خود می گوید که امروز باید سریع تر از سریع ترین پلنگ ها بدوم و گرنه فردا اینجا نخواهم بود …هر روز صبح پلنگ…

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

طرح درس هدیه های آسمانی کودک شجاع پایه چهارم

مشخصات کلی طرح درس
اهداف جزئی
اهداف رفتاری
وسایل تدریس
ارزشیابی تشخیصی
آماده سازی (ایجاد انگیزه )
جمع بندی مطالب
ارزشیابی پایانی
تعیین تکلیف…