پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه دهم: پرورش موضوع

پاورپوینت درس ۱ نگارش پایه دهم: پرورش موضوع


          جنوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس اول پرورش موضوع ستایش الهی، نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان. الهی، ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مؤمنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی… الهی، در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی. درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۴ الهی، چون در تو نگرم، از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم، از جمله خاکسارانم؛ خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد. الهی، اگر گویم، ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم، رضای تو جویم. الهی، اگر طاعت بسی ندارم، اندر دو جهان جز تو کسی ندارم. الهی، ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم به خواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب؛ گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق. خواجه عبدالله انصاری درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۵ یکی از نخستین پرسش هایی که …

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه دهم: عینک نوشتن

پاورپوینت درس ۲ نگارش پایه دهم: عینک نوشتن


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۹ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس دوم عینک نوشتن روزی همراه چند تن از دانش آموزان کلاس به کتابخانه رفتیم. در آنجا کتابی به نام « گُل » نظرمان را جلب کرد. یکی از دوستان گفت: « شاید این کتاب درباره بهترین گُلزنان فوتبال باشد ». دیگری گفت: « ممکن است درباره گل کاری و باغبانی باشد ». دومی گفت: « حتی می تواند درباره نغمه بلبل باشد ». خلاصه، هر یک چیزی گفتند. درس ۲ : عینک نوشتن ۴ از کتابدار خواهش کردیم که آن کتاب را برایمان بیاورد. وقتی که فهرست مطالب را دیدیم، همه تعجب کردیم… راستی چرا برای یک موضوع، نوشته های متفاوت و رنگارنگی خلق می شود؟ وقتی از پشت عینک به طبیعت نگاه می کنیم، طبیعت را با همان رنگی می بینیم که رنگ شیشه عینک ماست. اگر رنگ شیشه عینک، زرد باشد، طبیعت، زرد و پاییزی جلوه می کند. اگر شیشه عینک ما، سبز رنگ باشد، رنگ طبیعت، سبز و بهاری می شود. منظور از عینک نوشتن، نوع نگاه نویسنده به موضوع است. نوع نگاه ما البته به فکر ما ب …

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه دهم: نوشته های داستان گونه

پاورپوینت درس ۸ نگارش پایه دهم: نوشته های داستان گونه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هشتم نوشته های داستان گونه نوشته های داستان گونه یکی از گونه های نوشتاری که با فضای نوشته های ذهنی همخوانی دارد، « داستانی نوشتن » است. خواست ما از داستان گونه نویسی این است که افزون بر رعایت شیوه هایی که تاکنون فرا گرفتیم، بهتر است برای نوشتن داستان واره، گام های زیر را هم برداریم و از این پلکان عبور کنیم: درس ۸ : نوشته های داستان گونه ۴ الف) گام اول: شخصیت پس از روشن شدن موضوع، برای نوشتن داستان واره، به شخصیت نیاز داریم؛ به همین سبب، دو یا چند شخصیت در ذهن خلق می کنیم و شخصیت ها را به گفت وگو با یک دیگر می نشانیم و می گذاریم آنها با یک دیگر سخن بگویند و هم فکری کنند یا به مخالفت با هم برخیزند. توجه داشته باشیم که همه شخصیت ها را به طور فعال مشارکت بدهیم. نوشته صفحه بعد را بخوانید و به شخصیت ها و گفت و گوی آنها توجه کنید. روزنامه ها نوشته بودند مردی در باغ وحش،وارد قفس ببری شد و از آن حیوان خواست تا او را بخورد. مرد گفت: من آمده ام …

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۳) ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم

پاورپوینت درس ۷ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۳) ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس هفتم نوشته ذهنی (۳) ناسازی معنایی یا تضاد مفاهیم در این درس می خواهیم عینک ناسازبینی را به چشم ذهن بزنیم و هر چیزی که موضوع نوشته ما قرار گرفت، نخست به موضوع ها و مفاهیم ناساز و متضاد با آن بیندیشیم و آنها را بیابیم. برای این کار، نخست موضوع یا مفهوم اصلی (صلح) را در مرکز و هسته نقشه یا نمودار، جای می دهیم و شروع می کنیم به تأمل و تفکر پیرامون مفاهیم ناساز با آن و سپس یک هسته دیگر با مفهوم متضاد، انتخاب می کنیم و کنار آن می نویسیم. درس ۷ : نوشته ذهنی (۳) ۴ درس ۷ : نوشته ذهنی (۳) ۵ پس از این دو مرحله، به موضوع نخست (صلح) باز می گردیم و به شیوه بارش مفاهیم، شاخه های اصلی متناسب با آن را لحظه به لحظه کامل تر می کنیم. در مرحله بعدی با نگاه جزئی و دقیق تر، خوشه های هر شاخه را تا جایی که فرصت داریم و ذهن، توانایی خلاقیت دارد، ادامه می دهیم و تکمیل می کنیم. پس از آن، شاخه های موضوع دوم (جنگ) را کامل می کنیم. بدین سان، پس از چند دقیقه تفکر، می بینیم که …

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۲) سنجش و مقایسه

پاورپوینت درس ۶ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۲) سنجش و مقایسه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس سوم نوشته ذهنی (۲) سنجش و مقایسه روش جانشین سازی را برای نوشتن متن های ذهنی، در درس گذشته آموختیم و با بهره گیری از آن شیوه، نوشتیم. یکی دیگر از روش هایی که در نگارش متن ذهنی مفید است، روش « سنجش و مقایسه » است. مقصود از سنجش و مقایسه، برقراری پیوند بین پدیده ها و کشف روابط میان آنها برای درک تفاوت ها و شباهت های آنهاست. راه ارتباطی موضوع ها با یکدیگر، از طریق رابطه معنایی آنها ایجاد می شود. درس ۶ : نوشته ذهنی (۲) ۴ روابط معنایی موضوعات معمولا بر پایه « قیاس » شکل می گیرد. مقایسه کردن یک موضوع با موضوع دیگر، در حقیقت، نوعی پیوند زدن به موضوعاتی است به ظاهر بی ربط اما در واقع مرتبط با هم. همین بی ربطی اولیه و کشف روابط پس از درنگ و تأمل است که فضای نوشته را ذهنی و جذاب می سازد. در نوشته های عینی موضوع را با چیزی مقایسه می کنند که با هم در یک طبقه قرار می گیرند؛ مثلا دو کتاب، دو خودرو، دو پرنده یا دو خانه. آنچه در نوش …

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۱) جانشین سازی

پاورپوینت درس ۵ نگارش پایه دهم: نوشته های ذهنی (۱) جانشین سازی


نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس پنجم نوشته ذهنی (۱) جانشین سازی پیش از این گفتیم که نوشته ها را می توان به دو دسته عینی و ذهنی تقسیم کرد. آموختیم که برای نوشتن متن های عینی، پدیده ها را می بینیم، صداها را می شنویم، بوها را با حس بویایی درک و اشیا را لمس می کنیم و مزه خوراکی ها را می چشیم؛ یعنی به کمک حواس خود به شناخت می رسیم و حاصل درک خود از پدیده ها را به نگارش درمی آوریم. درس ۵ : نوشته ذهنی (۱) ۴ اکنون به نوشته های ذهنی می پردازیم. در نوشته های ذهنی از محدوده عینی و حواس ظاهر فراتر می رویم و موضوع را به یاری ذهن و خیال، پرورش می دهیم و می نویسیم. در متن های ذهنی، نویسنده آزادی عمل بسیار زیادی دارد و در واقع، توانایی ذهن نویسنده، مسیر نوشته را شکل می دهد. در درس اول، برای پرورش موضوع در ذهن، سه شگرد بارش فکری، ا گرنویسی و گُزین گفته ها معرفی شد. این شگردها کمک می کند موضوع در ذهن ما رشد و پرورش یابد. یکی از روش هایی که موجب پرورش موضوع در ذهن می شود و در خلق نوشته های ذهنی مؤثر است، روش جانشی نسازی است …

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه دهم: نوشته های گزارش گونه

پاورپوینت درس ۴ نگارش پایه دهم: نوشته های گزارش گونه


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:  درس چهارم نوشته های گزارش گونه « گزارش » یکی از قالب های پرکاربرد نوشتن است که رخدادهای واقعی را بر بنیاد حواس ظاهر، بیان می کند. هریک از ما ممکن است به نوشتن گزارش یا گزارش گونه نوشتن نیاز داشته باشیم. معمولا زمانی گزارش می نویسیم که بخواهیم رویدادی را کوتاه و گویا معرفی کنیم. گزارش خوب باید زمان، مکان و برخی جزئیات را به درستی بازگو کند. می کنیم: درس ۴ :‌ نوشته های گزارش گونه ۴ یکی از روش های مناسب برای تهیه گزارش، بهره گیری از پرسش است. هنگام نوشتن گزارش، ابتدا درباره موضوع مورد نظر، پرسش های متنوعی طرح می کنیم؛ یعنی از خود می پرسیم این گزارش به چه پرسش هایی می خواهد پاسخ بدهد و سپس به طبقه بندی و چینش پرسش ها می پردازیم. نکته مهم این است که چون فضای متن های گزارش گونه عمدتا با نوشته های محسوس و عینی شکل می گیرد، نوع پرسش ها و پاسخ ها نیز باید عینی باشد. مثلا اگر موضوع گزارش « بازدید از دبیرستان » باشد، بدین سان …

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه دهم: نوشته های عینی

پاورپوینت درس ۳ نگارش پایه دهم: نوشته های عینی


          نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۳۱ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: درس سوم نوشته های عینی پیش تر آموختیم که نوشته انواعی دارد. در این درس، شیوه نوشتن متن های عینی را می آموزیم. هنگام نوشتن متن عینی، معمولا از حواس پنجگانه بهره می گیریم و از قلمرو حس ظاهر، فراتر نمی رویم؛ یعنی آنچه چشم می بیند، گوش می شنود و… دقیقا و عینا در نوشته بازتاب می یابد؛ به همین سبب این نوشته ها را « محسوس و واقعی » هم می گویند. درس ۳ : نوشته های عینی ۴ هدف نویسنده هنگام نوشتن متن عینی، ارائه اطلاعات واقعی و مستند است؛ بنابراین از دریچه حواس به چشم انداز مورد نظر می نگرد و وارد فضای ذهن و خیال نمی شود و از احساسات شخصی خود بهره نمی گیرد. در این درس، می خواهیم با بهره گیری از روش پرسش سازی، شیوه نگارش نوشته های عینی را بیاموزیم. وقتی قصد ما خلق نوشته عینی است، پرسش های ما باید عینی باشد. پاسخ سازی ها هم نباید از محدوده عینیت فراتر رود. مثلا اگر بخواهیم درباره « تلفن همراه » متنی عینی یا محسوس بنویسیم، بدین گونه عمل …

پاورپوینت درس ۲ جغرافیای ایران پایه دهم روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا

پاورپوینت درس ۲ جغرافیای ایران پایه دهم روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا


                    نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت:   در درس گذشته دانستیم که در محیط جغرافیایی، اجزا و عوامل محیطی در ارتباط با یکدیگر، عمل می کنند؛ به همین دلیل جغرافی دانان با به کارگیری دید ترکیبی به مطالعۀ محیط می پردازند و به حل مسائل آن، اقدام می کنند؛ اما سؤال این است ابزارها و شیوه هایی که به جغرافی دانان کمک می کند تا بررسی های لازم را انجام داده و راه حل هایی مناسب پیشنهاد دهند چیست؟    آیا تاکنون به این مسئله فکر کرده اید؟    قبل از پاسخ به این سؤال لازم است که بدانیم در جغرافیا شش سؤال اساسی وجود دارد که جغرافیدان در بررسی های خود با آن روبه روست.   سؤالات کلیدی در جغرافیا   سؤالات جغرافیا عبارت است از: کجا؟ چه چیزی؟ چرا؟ چه موقع؟ چه کسانی؟ چطور؟   جهت تفهیم نحوه به کارگیری سؤالات جغرافیا، فرض کنید با پدیده های گرد و غبار (ریزگردها) مواجه شده اید:   سؤال کجا، با رکن اساسی جغرافیا یعنی مکان وقوع …

پاورپوینت درس ۱ جغرافیای ایران پایه دهم جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

پاورپوینت درس ۱ جغرافیای ایران پایه دهم جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر


                    نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۲۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: طی سال های گذشته، مطالبی دربارۀ محیط پیرامون خود و سایر مکان ها خوانده اید. اطلاعات مربوط به کرۀ زمین، مانند زیستگاه های مختلف، آب وهوا، رودها و کوه ها و حتی مسائل مربوط به آداب و رسوم و سنت ها به ما کمک می کند که دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.  آیا شناخت محیط در جهت بهبود کیفیت زندگی انسان نقشی داشته است؟ انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.   با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.   با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.   بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلس …