دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان ششم (درس :دوران غیبت)

دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان ششم (درس :دوران غیبت)

دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان ششم (درس :دوران غیبت)

دانلود پاورپوینت درس هشتم هدیه های آسمان ششم (درس :دوران غیبت)
این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر ۱۰اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.
این پاورپوینت آموزشی شامل :
دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد
دارای طراحی زیبا و کاربر پسند
انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن
استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع
دارای عکس های مرتبط با موضوع
استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر
دارای…

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان ششم (درس :دست در دست دوست)

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان ششم (درس :دست در دست دوست)

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان ششم (درس :دست در دست دوست)

دانلود پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان ششم (درس :دست در دست دوست)
این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر ۱۳اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.
 
این پاورپوینت آموزشی شامل :
دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد
دارای طراحی زیبا و کاربر پسند
انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن
استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع
دارای عکس های مرتبط با موضوع
استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر…

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان ششم (درس :سیمای خوبان)

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان ششم (درس :سیمای خوبان)

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان ششم (درس :سیمای خوبان)

دانلود پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان ششم (درس :سیمای خوبان)
این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر ۱۶اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.
این پاورپوینت آموزشی شامل :
دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد
دارای طراحی زیبا و کاربر پسند
انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن
استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع
دارای عکس های مرتبط با موضوع
استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر
دارای…

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان ششم (درس :شتربان با ایمان)

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان ششم (درس :شتربان با ایمان)

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان ششم (درس :شتربان با ایمان)

دانلود پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان ششم (درس :شتربان با ایمان)
این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر ۱۴ اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.
این پاورپوینت آموزشی شامل :
دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد
دارای طراحی زیبا و کاربر پسند
انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن
استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع
دارای عکس های مرتبط با موضوع
استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر…

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان ششم (درس :باغ سری)

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان ششم (درس :باغ سری)

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان ششم (درس :باغ سری)

دانلود پاورپوینت درس چهارم هدیه های آسمان ششم (درس :باغ سری)
این محصول قابل ویرایش با فرمت pptxدر ۱۱ اسلاید آماده و قابل ارایه می باشد.
این پاورپوینت آموزشی شامل :
دارای متن خوانا و گویا با استفاده از فونت های استاندارد
دارای طراحی زیبا و کاربر پسند
انتخاب رنگ مناسب بک گرند ومتن برای بهتر دیده و خوانده شدن متن
استفاده از مارکر ومشخص کردن کلمات ومطالب مهم موضوع
دارای عکس های مرتبط با موضوع
استفاده از تصاویر زیبا برای تاثیر بیشتر
دارای…

پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید


پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید نمونه گیری تصادفی ساده § شانس انتخاب همه واحدهای نمونه گیری مساوی است. § اگر متغیرها کم و زیاد نشوند و جامعه ی هدف کوچک باشد این روش، روش خوبی است. § روش اجرا: پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید § تهیه فهرست کل اعضای جامعه (چارچوب نمونه گیری) § انتخاب تصادفی هر نمونه از طریق قرعه کشی  یا استفاده از جدول اعداد تصادفی پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید پاورپوینت روش تحقیق در علوم بهداشتی – ۳۷ اسلاید …

پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید


پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید §نمونه گیری در زندگی روزمره §خوردن خوراک در یکی از شعبات رستوران زنجیره ای üهمه رستورانهای آن خوراک بی کیفیتی دارند. §تصمیم به برداشتن یک واحد درسی با یک استاد üسوال از  چند دانشجو که قبلاً آن واحد را گذرانده اند. § در همه این حالات ما به دنبال چه هستیم؟ §اطلاعاتی در مورد یک مجموعه کلی §ما بعضی از افراد آن مجموعه را مشاهده میکنیم. §و یافته هایمان را به کل مجموعه تعمیم میدهیم. پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید پاورپوینت کارگاه پژوهشی – ۲۳ اسلاید …

پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه ۹۵ اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه ۹۵ اسلاید


پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید مقدمه و اهمیت مطالعه اهداف تحقیق مروری بر تحقیقات شناخت حوزه انتخاب آنالیز چند متغیره آنالیز خوشه ای آنالیز مولفه های اصلی بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب کاربرد تکنیکهای آماری تحلیل چند متغیره  در ارزیابی کیفیت آب رودخانه پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید   پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه  95 اسلاید …

پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید

پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید


پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید خصوصیات یک متغیر ۱- نام متغیر (صفت مورد مطالعه): سن، جنس، گلوکوز، هموگلوبین، … ۲- نوع متغیر:   الف. کیفی- اسمی ( String, Categorical )   ب. کمی ( Numerical ):   فاصله ای ( Interval ): فاقد صفر واقعی مثل درجه حرارت (صفر به معنای عدم وجود کمیت نمیباشد و نسبت مقادیر به یکدیگر واقعی نیست یعنی °C 20 چهار برابر °C 5 نیست) پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید   پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید     نسبی ( Ratio ): دارای صفر واقعی مثل طول   پیوسته (حقیقی، Continuous ): بین هردو مقدار مقدار دیگری وجود دارد،مثل طول و وزن   گسسته (صحیح، Discrete ): بین دو مقدار متوالی مقدار دیگری موجود نیست، مثل تعداد فرزندان  3- نقش متغیر:   الف. مستقل (علت)   ب. وابسته (معلول) ۴- واحد متغیر: مثل متر و … پاورپوینت مقدمات آمار – ۵۱ اسلاید &nbsp …

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید

پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید


پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید nتفاوت تفکر عقل‌گرایان با تفکر تجربی: در تفکر عقل‌گرایان روش قیاسی مبنای کار است، بدین معنی که با استدلال و روش منطقی و تحلیل عقلانی فرد می‌تواند حقایق را کشف کند.   در تفکر تجربی روش استقرایی مبنای کار است، بدین معنی که با مشاهده و آزمایش و شناخت ماهیت پدیده‌ها می‌توان با شناخت جزئیات و ارتباط آنها با یکدیگر به کلیات پی برد. پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید   پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید   پاورپوینت مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – ۲۷۹ اسلاید   …