پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر با موضوع بهینه سازی پرتفوی؛ مدل مارکویتز

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر با موضوع بهینه سازی پرتفوی؛ مدل مارکویتز

د انلود پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر با موضوع بهینه سازی پرتفوی؛ مدل مارکویتز، در قالب ppt و در ۳۸ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   مقدمه بازده مورد انتظار ریسک پرتفوی    کوواریانس چیست؟  ضریب همبستگی بهینه سازی پرتفوی مدل مارکویتز تعین پرتفوی کارا ترکیبات دو دارایی ریسک دار انحراف معیار بازده یک پرتفوی دو سهمی حالتهای مختلف کوواریانس بین اوراق بهادار مرزکارادرحالت فروش استقراضی غیرمجاز مرزکارا درحالت فروش استقراضی مجاز   قسمتی از متن: هری مارکویتز در سال ۱۹۵۲ مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پرتفوی ارائه داد . از برجسته ترین نکات مورد توجه در مدل مارکویتز توجه به ریسک سرمایه گذاری نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم بلکه بر اساس ریسک مجموعه سرمایه گذاری است. مفروضات مدل مارکویتز : ۱_ سرمایه گذاران ریسک گریزند و دارای مطلوبیت مورد انتظار افزایشی , و منحنی نهائی ثروت آنها کاهنده است . ۲_ منحنی های بی تفاوتی سرمایه گذاران تابعی از نرخ بازده و واریانس مورد انتظار است . ۳_ هرگونه سرمایه گذاری تا …