پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری اثباتی حسابداری تألیف زی مرمن و واتز ترجمه پارسائیان

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری اثباتی حسابداری تألیف زی مرمن و واتز ترجمه پارسائیان

د انلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری اثباتی حسابداری تألیف زی مرمن و واتز ترجمه پارسائیان با موضوع نقش تحقیقات حسابداری، در قالب ppt و در ۲۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   تعریف تئوری حسابداری سیر تاریخی ادبیات دستوری و تئوری اثباتی حسابداری تقاضا برای تحقیقات حسابداری تقاضا برای تحقیقات حسابداری دریک سیستم اقتصادی بدون مقررات تقاضا برای اطلاعات تقاضا از دیدگاه آموزش تقاضا برای توجیه روش حسابداری تقاضا برای تحقیقات حسابداری در یک سیستم اقتصادی تابع مقررات تحقیقات حسابداری: عرضه( the supply of accounting research ) عرضه دلیلهای موجه ( supply of excuses ) تئوریهای اثباتی سه مثال در مورد اثر مقررات بر ادبیات حسابداری خلاصه   قسمتی از متن: مدیران، حسابرسان، وام دهندگان، سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی برای درک و پیش بینی اثر روشهای حسابداری بر رفاه خود خواستار اطلاعات هستند. برای مثال، هیئت مدیره و سایر گروهها میخواهند اثر روشهای مختلف حسابداری را بر انگیزه های مدیریت اجرایی و در نتیجه بر ارزش شرکت درک کنند. همچنین تقاضا برای خدمات یک موسسه حسابرسی ب …