پاورپوینت فصل پنجم ریاضی پایه دهم تابع


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۴۳ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فصل ۵- تابع درس اول : مفهوم تابع و بازنمایی های آن درس سوم : انواع توابع درس دوم : دامنه و برد توابع به نام خدای شادی آفرین فصل ۵ – تابع فصل ۵ – تابع مفهوم تابع و بازنمایی های آن فصل ۵ – تابع یک تابع از مجموعه A به مجموعهB، رابطه ای بین این دو مجموعه است که در آن به هر عضو ازA دقیقاٌ یک عضو ازB نسبت داده می شود. به شکل مقابل توجه کنید. مفهوم تابع و بازنمایی های آن فصل ۵ – تابع مثال: کدام یک از شکل ها یک تابع را مشخص نمی کند؟ مفهوم تابع و بازنمایی های آن فصل ۵ – تابع پاسخ: شکل الف یک تابع را از مجموعه A به مجموعهB نشان می دهدهر چند که دو عضو از مجموعه A به یک عضو از مجموعه B نسبت داده شده اند. شکل ب یک تابع را مشخص نمی کند زیرا عضو ۳ از مجموعه A به دو عضوf و g از مجموعه B نسبت داده شده است. مفهوم تابع و بازنمایی های آن فصل ۵ – تابع مثال: آیا شکل زیر یک تابع را نشان می دهد؟ مفهوم تابع و بازنمایی های آن فصل ۵ – تابع پاسخ: این شکل …