پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه نهم به دنبال محیطی بهتر برای زندگی


              نوع فایل:  power point فرمت فایل:  ppt and pptx قابل ویرایش ۲۲  اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فهرست فهرست مطالب آموختیم که… انسان و طبیعت چرخه طبیعی چرخه کربن نفت خام فرمول ساختاری هیدروکربن ها تعدادکربن و ویژگیهای هیدروکربن ها برج تقطیر بیشتر بدانیم خروج گاز اتیلن اثرات نفت خام در زندگی بیشتر بدانیم مواد مورد نیاز ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم از زمین به دست می آیددر طبیعت چرخه های طبیعی مانند آب وچرخه سنگ ها روی می دهدسوخت های فسیلی از منابع مهم انرژی هستند که تجدید ناپذیرنددرطبیعت کربن به صورت ۱۲Cو۱۳Cو۱۴Cمی باشد که فراوان ترین ایزوتوپ آن ۱۲C است آموختیم که… فصل ۳: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی خروج فهرست انسان وطبیعت خروج فهرست چرخه های طبیعی خروج فهرست چرخه کربن کربن در ترکیبات متفاوت وجود دارد که این ترکیبات مدام به هم تبدیل می شوند وچرخه کربن را به وجود می آورندخروج فهرست از نفت خام برای سوختن بیشتر از ساختن استفاده می شود اما کاربردهای کدام بیشتر و بهتر است؟ گرمایشی برق خروج صفحه …