پاورپوینت فصل دوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی

پاورپوینت فصل دوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی

د انلود پاورپوینت فصل دوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تألیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی با موضوع سازمانها به عنوان سیستمهای عقلائی ، در قالب pptx  و در ۴۴ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   رسمیت نظریه گلدنر شباهتهای روش علمی و رسمیت ساختار مدیریت علمی تیلور انتقادات  وارد بر نظریه تیلور نظریه اداری فایول نظریه بوروکراسی وبر نظریه دیوانسالاری وبر  سه نوع قدرت از دیدگاه وبر قدرت سنتی قدرت عقلایی – قانون قدرت کاریزما از کاریزما تا سیستم پایدار بوروکراسی تعریف وبر از بروکراسی ویژگی های اشکال بوروکراسی از نظر وبر جنبه های تمایز بوروکراتیک ازقدرت سنتی  معنای نظم در مدل سیستم های اداری وبر وبر و مقایسه قدرت عقلایی- قانونی و غیر عقلایی انتقاداتی بر نظریه وبر آشکار سازی تناقص نظریه قدرت وبر توسط گلدنر انتقاد دوم از نظریه وبر دیدگاه سایمون درباره نظرات قبلی مدیریت علمی تمایز میان دو  نوع تصمیم از نظر سایمون نظریه رفتار اداری سایمون مبانی ارزشی  بررسی اهداف در نظریه سایمون مطالع …