پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه دهم مجموعه، الگو و دنباله


              نوع فایل: power point فرمت فایل: ppt and pptx قابل ویرایش ۶۸ اسلاید   قسمتی از متن پاورپوینت: فصل ۱ – مجموعه، الگو و دنباله به نام خدا فصل اول : الگو و دنباله درس اول : مجموعه های متناهی و نامتناهی درس سوم : الگو و دنباله درس دوم : متمم یک مجموعه درس چهارم : دنباله های حسابی و هندسی فصل ۱ – مجموعه، الگو و دنباله به نام خدا برخی از مجموعه های اعداد که در سال های قبل با آنها آشنا شده اید عبارتنداز: فصل ۱ – مجموعه، الگو و دنباله مجموعه های اعداد درس اول : مجموعه های متناهی و نامتناهی تمام مجموعه های اعدادی که تاکنون با آنها آشنا شده ایم، زیرمجموعه هایی از اعداد حقیقی اند. در نتیجه، هر عدد دلخواهی را که در نظر بگیریم، باید جایی روی محور اعداد حقیقی داشته باشد و همچنین هر نقطه روی این محور نشان دهنده یک عدد حقیقیِ مشخص است. رابطه زیرمجموعه بودن بین مجموعه های اعداد به صورت مقابل است:  فصل ۱ – مجموعه، الگو و دنباله مجموعه های اعداد درس اول : مجموعه های متناهی و نامتناهی فصل ۱ – مجموعه، الگو و …