پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس هفتم فارسی ششم دبستان

پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس هفتم فارسی ششم دبستان

پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس هفتم فارسی ششم دبستان

 
عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت فرهنگ بومی 1 درس هفتم فارسی پایه ششم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 15

 

 
قسمتی از متن:
 
اهداف درس
تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی؛

شنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت های بومی یا منطقه ای؛

شناخت بیشتر شخصی تهای علمی و فرهنگی محلّ زندگی؛

پرورش توانایی تفکّر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی؛

ایجاد…

پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 1 درس 7 فارسی پنجم دبستان

پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 1 درس 7 فارسی پنجم دبستان

پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 1 درس 7 فارسی پنجم دبستان

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت درس آزاد فرهنگ بومی 1 درس 7 فارسی پنجم دبستان
 
فرمت: پاورپوینت ppt
تعداد اسلاید: 11

 

 
قسمتی از متن:
اهداف درس
تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای متناسب با فرهنگ بومی

پرورش توانایی تولید مادّهٔ درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران

آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت های بومی یا منطقه ای
شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محلّ…