پاورپوینت عناصر اصلی در معماری + پاورپوینت عناصر بصری

پاورپوینت عناصر اصلی در معماری + پاورپوینت عناصر بصری

پاورپوینت عناصر اصلی در معماری + پاورپوینت عناصر بصری

Welcome to VirgooL.net
مقاله ، پاورپوینت ، پایان نامه —- ویرگــ ، ــول
 
پاورپوینت معماری
موضوع : پاورپوینت عناصر اصلی در معماری + پاورپوینت عناصر بصری
 
مباحث موجود در پاورپوینت عناصر اصلی در معماری :
– معرفی عناصر اصلی و عناصر نقطه ای در معماری
– عناصر خطی
– سطح و عناصر خطی معرف سطوح
– عناصر سطح گونه
– حجم و عناصر حجم گونه در معماری
– مشخصات بصری فرم (شکل،اندازه،رنگ و بافت و …)
– شکل و شکل های اصلی(دایره ،مثلث ،مربع)
– و … + تصاویر
 
مباحث…