پاورپوینت علوم و فنون ادبی ۲ درس پنجم درس پایه های آوایی همسان ۱

پاورپوینت علوم و فنون ادبی ۲ درس پنجم درس پایه های آوایی همسان ۱


        پاورپوینت علوم و فنون ادبی ۲ درس پنجم پایه های آوایی همسان ۱ با ۲۵ اسلاید قابل ویرایش می باشد  این پاورپوینت مربوط به پایه یازدهم علوم انسانی می باشد  در این پاورپوینت متن درس آمده است و تعدادی از خودآزمایی های درس نیز آمده است  متن اسلاید اول این پاورپوینت به صورت زیر است  پس از تشخیص و درک پایه های آوایی، درمی یابیم که پایه های آوایی بیت ها، به شکلی هماهنگ در پی هم می آیند. به بیان دیگر، می توان پایه ها را به دسته هایی منظّم بخش کرد. اکنون ، چگونگی نظم هر یک از این دسته ها را بررسی می کنیم.  به چینش پایه های آوایی بیت زیر، دقّت کنید:  درین درگاه بی چونی، همه لطف است و موزونی چه صحرایی، چه خضرایی، چه درگاهی، نمی دانم                               مولوی شما می توانید درس چهارم این کتاب را از لینک زیر دریافت کنید  پاورپوینت علوم و فنون ادبی۲ درس چهارم سبک عراقی شما می توانید درس هفتم این کتاب را از لینک زیر دریافت کنید  پاورپوینت تار …