دانلود پاورپوینت و درسنامه و توضیحات درس اول علوم ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت و درسنامه و توضیحات درس اول علوم ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت و درسنامه و توضیحات درس اول علوم ششم ابتدایی

دانلود پاورپوینت و درسنامه و توضیحات درس اول علوم ششم ابتدایی
 
 

 
شامل یک فایل پاورپوینت که جواب سوالات بخش های جمع آوری اطلاعات فکر کنید ازمایش کنید و… را دارد

یک فایل درس نامه که توضیحات در مورد درس دارد
 

همراه با سوالات درس و جواب آنها 
 
 
همراه با نکات بیشتردر مورد درس
 …