پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

پاورپوینت فصل 11 علوم پایه ششم شگفتی های برگ

 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 15 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس 11 شگفتی های برگ برگ، مادّه ی سبزی به نام سبزینه (کلروفیل) دارد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند. گیاهان از انرژی نور خورشید برای ساختن غذا استفاده می کنند.
برای این عمل روزنه های برگ، کربن دی اکسید را از هوا می گیرند. ریش هها نیز آب و موادّ محلول در آن را از خاک می گیرند و به وسیله ی آوندها به برگ می رسانند. غذاسازی…

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

پاورپوینت فصل 12 علوم پایه ششم جنگل برای کیست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 25 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 12 جنگل برای کیست؟ می خورد و خورده می شوددر کلاس چهارم با زنجیره ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید.الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید.ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط وابسته است؟پ) زنجیره های غذایی را در شکل زیر پیدا و آنها را رسم کنید. آیا…

پاورپوینت فصل 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

پاورپوینت فصل 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

پاورپوینت فصل 13 علوم پایه ششم سالم بمانیم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 22 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس13 سالم بمانیم از فردی به فرد دیگر

پزشک به فردی که سرماخورده است، می گوید از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران پرهیزکند؛ امّا به فردی که دیابت (بیماری قند) دارد چنین توصیه ای نمی کند؛ چرا؟ بیماری هایی که می توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند، بیماری های واگیر نامیده می شوند. عامل ایجاد…

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

پاورپوینت فصل 14 علوم پایه ششم از گذشته تا آینده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 9 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 14 از گذشته تا آینده وسایل ارتباط شخصیوسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می دهد: درباره ی این وسایل ارتباط شخصی با یک دیگر گفت وگو کنید. از معلّم خود بخواهید در این گفت وگو شرکت کند. علم و زندگی از بزرگ ترها درباره ی…

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم سفر انرژی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 27 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 9 سفر انرژی ما در زندگی روزمره، کلمه ی انرژی را در گفته ها و نوشته های خود به کار می بریم.شما چه مواقعی کلمه ی انرژی را به کار می برید؟برای چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟ آزمایش کنید فعّالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟1- دست های خود را به…

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم خیلی کوچک خیلی بزرگ

 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 21 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس 10 خیلی کوچک، خیلی بزرگ آیا تا به حال یاخته(سلّول) را از نزدیک مشاهده کرده اید؟ برای دیدن یاخته ها از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
برای مشاهده ی بیشتر یاخته ها و جانداران تک یاخته ای از میکروسکوپ استفاده می شود. شگفتی های آفرینش در بدن انسان میلیاردها یاخته وجود دارد؛ امّا شاید باور نکنید که بیشتر جانداران فقط یک یاخته…

پاورپوینت فصل 1 علوم پایه ششم زنگ علوم

پاورپوینت فصل 1 علوم پایه ششم زنگ علوم

پاورپوینت فصل 1 علوم پایه ششم زنگ علوم

 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 29 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس1زنگ علوم علوم تجربی ششم دبستان پوریا پس از ورود به کلاس خبری را که در روزنامه خوانده بود برای همکلاسی هایش تعریف کرد شهاب سنگی در ناحیه ی جنگلی در اطراف پایتخت نیکاراگوئه به زمین برخورد کرد.این برخورد گودالی به قطر 12 متر و عمق 5متر ایجاد کرد. بعد از پایان یافتن حرف های پوریا, بقیه دانش آموزان هم توضیح دادند که آن ها هم خبری…

پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم سرگذشت دفتر من

پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم سرگذشت دفتر من

پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم سرگذشت دفتر من

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 61 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

ششم دبستان علوم تجربی درس دوم سرگذشت دفتر من آیا تا به حال فکر کرده اید که نیاکان ما و انسان های گذشته آثار علمی,فرهنگی,اجتماعی و هنری خود را روی چه چیزی می نوشتند و نقاشی می کردند؟ انسان های نخستین از چه روش هایی برای ثبت و نگهداری اطلاعات استفاده می کردند؟ نقاشی رو دیوار غارها نوشته ی روی چرم نوشته روی…

پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم کارخانه کاغذ سازی

پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم کارخانه کاغذ سازی

پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم کارخانه کاغذ سازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 26 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:
درس3 کارخانه ی کاغذسازی در درس قبل آموختید که با افزایش جمعیت، مصرف سالانه ی کاغذ در سراسر دنیا به شدّت افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه باید میلیون ها تُن کاغذ تولید شود. به نظر شما تولید این مقدار کاغذ به روش های سنّتی و دستی امکان پذیر است؟ شکل های زیر، بخش هایی از یک کارخانه ی کاغذسازی را نشان می…

پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم سفر به اعماق زمین

پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم سفر به اعماق زمین

پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم سفر به اعماق زمین

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نوع فایل: power point
فرمت فایل: ppt and pptx
قابل ویرایش 20 اسلاید
 
قسمتی از پاورپویت:

درس 4 سفر به اعماق زمین آیا داستان تخیلی (( سفر به مرکز زمین)) را شنیده اید؟ در این مورد با گروه خود بحث کنید. آیا به راستی می توان به درون زمین سفر کرد؟ما در این درس به درون زمین سفر خواهیم کرد. در این سفر از زیر دریایی، سفینه و … استفاده نمی کنیم؛ بلکه به وسیله ی امواج لرزه ای به درون زمین خواهیم…