پاورپوینت تربیت قرآنی

پاورپوینت تربیت قرآنی

پاورپوینت تربیت قرآنی

پاورپوینت آماده تربیت قرآنی برای رشته معارف اسلامی و انسانی در ۴۴ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:
 
– اهمّیّت ونقش تربیت در زندگی
– اصول مسائل تربیتی
– تحقیق ، بررسی و تطبیق
– پیوند مسائل تربیتی با یکدیگر
– نقش استاد و راهنما
– نقش زمینه ها درتربیت صحیح
– نشانه های ریاکار
– عوامل رفتار های اجتماعی
– ارزش های فر هنگی
و . . .
 
نکته:داخل فایل اصلی هیچ اسمی از سایت ما برده نمی…