پاورپوینت تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

پاورپوینت تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

پاورپوینت تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها )

پاورپوینت آماده تحلیل محیطی صنعت پتروشیمی ایران با رویکرد استراتژیک ( بررسی فرصتها و تهدیدها ) برای رشته مدیریت در ۳۱ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:
– مقدمه
– تعریف صنایع پتروشیمی
– رشد صنایع پتروشیمی
– وضعیت صنعت پتروشیمی ایران
– چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران
– تولید کنندگان عمده جهانی و رقبا
– میزان تولید جهانی محصولات پتروشیمیایی
– تعریف محیط
– مدلهای تحلیل محیطی خرد ( پنج…