پاورپوینت بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری

پاورپوینت بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری

پاورپوینت بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری

پاورپوینت بررسی عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف فلزات سنگین از صنایع آبکاری

تعداد اسلاید: ۶۲
 
•- هدف از مطالعه

•- معرفی صنایع ابکاری و تشریح کاربرد نقره در آن

•- آشنائی رزینهای تبادل یونی

•- بیان روش مطالعه

•-نتایج عملکرد رزینهای تبادل یونی در حذف نقره
 
 

•هدف از انجام این مطالعه بررسی بازده رزین های تبادل یونی کاتیونی سدیمی در حذف فلز نقره و ارزیابی امکان کاربرد آن بعنوان یک روش پیشنهادی جهت حذف این الاینده در صنایع ابکاری است
 
 
صنایع آبکاری
 

•در بیشتر نقاط…