دانلود پاورپوینت با موضوع ویروس های کامپیوتری در ۱۹ اسلاید

دانلود پاورپوینت با موضوع ویروس های کامپیوتری در ۱۹ اسلاید


پاورپوینت آماده ویروس های کامپیوتری در ۱۹ اسلاید ویروس های کامپیوتری برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های بیولوژیک گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیرمنتظره ای را انجام می دهند. با وجودی که همه ویروس ها خطرناک نیستند، ولی بسیاری از آنها با هدف تخریب انواع مشخصی از فایل ها، برنامه های کاربردی و یا سیستم های عامل نوشته شده اند. …