پاورپوینت دولت و اقتصاد

پاورپوینت دولت و اقتصاد


          پاورپوینت دولت و اقتصاد در 20 اسلاید قابل ویرایش می باشد  در این پاورپوینت به این موارد اشاره شده است: مقدمه   از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری، نیاز به نهادی که اداره این جوامع را به عهده بگیرد، احساس می شد؛ بنابراین به تدریج نخستین دولتها به وجود آمدند. ماهیت این نهاد و میزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بود. با گذشت زمان و تکامل بشر به ویژه دستیابی به فناوری های نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر اجتماعات انسانی، محدوده اقتدار دولت نیز وسیع تر شد به طوری که در عصر ما، انسانها وجود و حضور دولت را بسیار بیشتر از دوران های گذشته احساس می کنند.  از سوی دیگر با گسترش حوزه اقتدار دولت ها تشکیلات دولتی پیچیده تر شد و این نهاد درجوامع بشری نقش مهم تر و جدی تری را به عهده گرفت.    نقش اقتصادی دولت   در جامعه امروزی، دولت چه نقشی در اقتصاد دارد و هدفش از حضور در عرصه اقتصاد جامعه چیست؟ اهداف اقتصادی دولت را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد: 1ــ اشتغال کامل: اشتغال کامل به وضعیتی اطلاق می شود که در آن همه عوامل …