پاورپوینت سیاست تأمین اقتصادی فرد و نظام تأمین اجتماعی

پاورپوینت سیاست تأمین اقتصادی فرد و نظام تأمین اجتماعی


د انلود پاورپوینت با موضوع سیاست تأمین اقتصادی فرد و نظام تأمین اجتماعی، در قالب ppt و در ۲۰ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   تعریف و مفهوم نظام تأمین اجتماعی   هدف نظامهای تأمین اجتماعی                         سیاستها و نظام تأمین اجتماعی   ابعاد نظامهای تأمین اجتماعی                  تأمین اجتماعی وتأمین اقتصادی افراد تامین اجتماعی و روابط مبادله ای افراد تغییروظایف، ارزشها و روابط افراد خانواده تکنیکهای خاص تأمین اجتماعی تأثیر نظام تأمین اجتماعی بر شغل تکنیکهای و ابزارهای تأمین اجتماعی   قسمتی از متن: ابعاد نظامهای تأمین اجتماعی: ۱- جبران حوادث ٬ سوانح و وقایع مختلف ۲- فراهم آوردن کلیه شرایط ٬ روابط و امکانات مربوط به ایمنیهای متفاوت و در نتیجه تسهیل در تدارکات رفاه اجتماعی ۳- از میان برداشتن هرگونه مانع در جهت فوق الذکر ۴-ت …