پاورپوینت احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی

پاورپوینت آماده احتمالات توزیع دو جمله ای ریاضی سوم تجربی در ۶ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد:
 
-پیشامد برنولی:پیشامدی که فقط دارای دو وضعیت پیروزی یا شکست باشد برنولی نامیده می شود اگر یک پیشامد برنولی را n بار تکرار کنیم و …
-احتمال انتقال نوعی بیماری مسری به افراد مستعد برابر ۰/۲ است اگر ۵ نفر مستعد با این بیماری ملاقات کنند و…
و…
نکته: داخل فایل اصلی هیچ اسمی از سایت ما برده نمی شودنکته ۲:…