پاورپوینت سقوط رضا شاه درس ۱۰ تاریخ پایه ۱۱

پاورپوینت سقوط رضا شاه درس 10 تاریخ پایه 11

پاورپوینت سقوط رضا شاه درس ۱۰ تاریخ پایه ۱۱

پاورپوینت سقوط رضا شاه درس ۱۰ تاریخ پایه یازدهمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: ۴۹منطبق با مطالب و رئوس کتاب درسی
قسمتی از متن:گرایش رضاشاه به آلماندر سال های بعد از جنگ جهانی اوّل سیاست انگلستان نسبت به آلمان تغییر کرد؛زیرا انگلستان و فرانسه از جانب حکومت کمونیستی شوروی بیشتر احساس خطر می کردند؛ بنابراین انگلیسی ها توسعه و تقویت آلمان نازی به رهبری هیتلر را برای مقابله با شوروی مناسب می دانستند.و…
با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور…