Skip to main content
دنیای قشنگ نو        اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو        اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

خلاصه کتاب دنیای قشنگ نو
همان طور که اشاره کردیم، آلدوس هاکسلی در این رمان دنیا را در ۶۰۰ سال آینده به تصویر می کشد. دنیایی که در آن یک دولت مرکزی وجود دارد که همه چیز را کنترل می کند.کتاب دنیای قشنگ نو در مورد ناکجا آبادی است که پیشرفت تکنولوژی و علم، بخصوص علم ژنتیک به حدی رسیده است که امکان ساختن انسان‌ها در مقیاس وسیع و به صورت کارخانه انسان سازی پدید آمده است.نظام سیاسی حاکم بر جهان – دولت جهانی – با هدف ایجاد یک جامعهٔ طبقاتی…