دنیای قشنگ نو        اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو        اثر آلدوس هاکسلی

دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی

خلاصه کتاب دنیای قشنگ نو
همان طور که اشاره کردیم، آلدوس هاکسلی در این رمان دنیا را در ۶۰۰ سال آینده به تصویر می کشد. دنیایی که در آن یک دولت مرکزی وجود دارد که همه چیز را کنترل می کند.کتاب دنیای قشنگ نو در مورد ناکجا آبادی است که پیشرفت تکنولوژی و علم، بخصوص علم ژنتیک به حدی رسیده است که امکان ساختن انسان‌ها در مقیاس وسیع و به صورت کارخانه انسان سازی پدید آمده است.نظام سیاسی حاکم بر جهان – دولت جهانی – با هدف ایجاد یک جامعهٔ طبقاتی…