دانلود دوره آموزش پیاده سازی هوش تجاری در اکسل

دانلود دوره آموزش پیاده سازی هوش تجاری در اکسل

دانلود دوره آموزش پیاده سازی هوش تجاری در اکسل

دانلود دوره آموزش پیاده سازی هوش تجاری در اکسل

دانلود دوره آموزش پیاده سازی هوش تجاری در اکسل
حجم فایل ۸۰۰ مگ
مدت زمان: ۴ ساعت و ۳۹ دقیقه
هوش تجاری ابزاری به یاری قوی برای مدیران ارشد سازمان است تا به تصمیم گیری های صحیح و تصمیم سازی های قوی در زمان سریع و با صحت بالا (فرار از گزارش ها ساختگی و عدد سازی) دست پیدا کنند.

درس یکم: مقدمه و آغاز کار با ابزارهای هوش تجاری

مفاهیم هوش تجاری
ابزارهای مورد نیاز

درس دوم:Power Query و دریافت داده ها

دریافت داده از اینترنت
انواع منابع داده در Power…