سرمایش و گرمایش

سرمایش و گرمایش


تحقیق سرمایش و گرمایش دارای ۲۰ صفحه است که فهرست، قسمتی از محتوای مطالب و پیش نمایش صفحات این تحقیق را در ادامه مشاهده می نمایید. این تحقیق به صورت فایل word  می باشد.       فهرست مطالب: ۱- تهویه مطبوع ۱-۱- تاریخچه ۲-۱- فرآیند تهویه مطبوع ۳-۱- سیستم ­های تهویه مطبوع ۱-۳-۱- سیستم تهویه مطبوع زمستانی ۲-۳-۱- سیستم تهویه مطبوع تابستانی ۳-۳-۱- سیستم تهویه مطبوع چهار فصل ۴-۱- دسته بندی متداول سیستم ­های تهویه مطبوع ۱-۴-۱- توزیع هوا ۲-۴-۱- نوع تجهیزات ۳-۴-۱- کنترل رطوبت ۲- انواع سیستم­ های سرمایش و گرمایش ۱-۲- فن کویل ۱-۱-۲- انواع فن کویل ۲-۱-۲- معایب فن کویل ۳-۱-۲- محل قرارگیری موتورخانه در یک مجتمع مسکونی ۲-۲- چیلر ۱-۲-۲- چیلر تراکمی ۲-۲-۲- چیلر جذبی ۳-۲- هواساز ۴-۲- اسپلیت ۵-۲- خنک­ کننده ­های تبخیری (کولر آبی) ۱-۵-۲- تعیین اندازه و انتخاب کولر آبی ۲-۵-۲- نصب کولر آبی ۳-۵-۲- بهره ‌برداری ۴-۵-۲- معایب کولر آبی ۳-پیشنهاد سیستم سرمایش و گرمایش   قسمتی از محتوای تحقیق سرمایش و گرمایش: تهویه مطبوع روشی بر …