پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، مواد مادری خاک و نحوه هوادیدگی آن و تشکیل خاک ها (۵۳ اسلاید)

پاورپوینت- جزوه خاکشناسی، مواد مادری خاک و نحوه هوادیدگی آن و تشکیل خاک ها (۵۳ اسلاید)


کانی   : عنصریا ترکیب شیمیایی همگنی هستند که بطور طبیعی در زمین یافت میشوند وترکیب شیمیایی;کانی معین بوده و معمولاً بحالت متبلور دیده میشوند.  2200  کانی مختلف شناخته شده است.   بعلت اختلاف ضریب انبساط کانی های تشکیل دهنده سنگها، انبساط و انقباض کانیها متفاوت می باشد و لذا با گرم شدن و سرد شدن، کانیها بمقدار متفاوت منبسط یا منقبض می شوند و این امر سبب خرد شدن سنگها می شود. …