پاورپوینت موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پاورپوینت موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پاورپوینت موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

پاورپوینت موضوعات مورد توجه لیگ برترفوتبال انگلیس دربخش هواداران

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها: ۵۱ اسلاید
بعضی از اسلایدها:
فهرست:
مقدمه
اهداف لیگ در بخش هواداران
موضوعاتی که لیگ ، در بخش هواداران مورد بررسی قرار میدهد
چند سؤال
اهداف لیگ در بخش هواداران :
شناسایی مسایل و مشکلات عمومی صنعت فوتبال
بررسی نگرشها و نظرات هواداران باشگاه ها درباره لیگ
شناسایی رفتارهواداران هنگام مسابقات
بررسی هزینه هایی که برای فوتبال صرف میکنند
ارایه اطلاعات ونتایج حاصله به هریک از باشگاه ها به منظور رعایت حقوق…