مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی-114 مقاله

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی-۱۱۴ مقاله

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی-114 مقاله

مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی-۱۱۴ مقاله

کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیریت دانش شباک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.
 
محــورهای کنفرانس در مطالعات هنر:
هنرهای پژوهشی و پژوهش در هنر – پژوهش و مطالعه هنر – فلسفه و تاریخ هنر – هنر اسلامی – هنرهای تجسمی – هنر و مقتضیات جهان معاصر – نقش و جایگاه هنر در پیشرفت و توسعه فرهنگی
هنرهای نمایشی و سینما – مطالعات سینما – کارگردانی و بازیگری – نمایش عروسکی – فلسفه و تاریخ…