راهنمای انتخاب آزمون های آماری

راهنمای انتخاب آزمون های آماری


این نمودار یک صفحه ای آزمون های مربوط به فرضیه های ارتباطی و تفاوتی و همچنین آزمون های مربوط به دسته بندی موردها(آزمودنی ها) و شناسایی متغیر های مخفی را در یک نمودار تصویری ارائه نموده است. این راهنمای استفاده از آزمون های برای رشته های مختلف علوم اجتماعی، مدیریت، روان شناسی و …. قابل استفاده است. آزمون های آماری به تفکیک اهداف پژوهشی در نمودار قرار گرفته اند. فرمت فایل: پی دی اف …

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلي آهن وكربن

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن

حجم فایل : ۹۲۵٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۷ بنام خدا نمودار تعادلی آهن وکربن FE-C INTRODUCTION فولادها گروهی از آلیاژهای آهن- کربن وعناصر دیگرند که بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. یکی از مهمترین دلایلی که فولادها کاربرد زیادی در صنعت دارند این است که می توان به وسیله روشهای مختلف عملیاتهای حرارتی طیف وسیعی از خواص گوناگون را در فولادها به وجود آورد. به عنوان مثال اگر فولادی با ۸/۰ درصد کربن را به مدت ۲۴ ساعت در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت…

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلي آهن وكربن FE C

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن FE C

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن FE C

پاورپوینت در مورد نمودار تعادلی آهن وکربن FE C

حجم فایل : ۹۲۶٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۶ نمودار تعادلی آهن وکربن FE-C INTRODUCTION فولادها گروهی از آلیاژهای آهن- کربن وعناصر دیگرند که بیشترین کاربرد را در صنعت دارند. یکی از مهمترین دلایلی که فولادها کاربرد زیادی در صنعت دارند این است که می توان به وسیله روشهای مختلف عملیاتهای حرارتی طیف وسیعی از خواص گوناگون را در فولادها به وجود آورد. به عنوان مثال اگر فولادی با ۸/۰ درصد کربن را به مدت ۲۴ ساعت در ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حرارت دهیم و سپس…

پاورپوینت در مورد نمایش یافته ها

پاورپوینت در مورد نمایش یافته ها

پاورپوینت در مورد نمایش یافته ها

پاورپوینت در مورد نمایش یافته ها

حجم فایل : ۴۲۱٫۵ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۰ نمایش یافته ها به منظور فراهم شدن مقایسه دادها: دقت در سنجش ها استاندارد کردن اندازه گیری ها و روش های سنجش و به حداقل رسانیدن خطاهای اندازه گیری ثبت داده های مربوط به اندازه ها در اپیدمیولوژی و نظام سلامت ساده صحیح و قابل استفاده برای منظورهایی که جمع آوری آنها را ایجاب کرده است براساس تعاریف استاندارد و عملیاتی همراه با آموزش مناسب و کافی جهت افرادی که داده ها را جمع آوری می کنند…

پاورپوینت در مورد رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر

پاورپوینت در مورد رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر

پاورپوینت در مورد رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر

پاورپوینت در مورد رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر

حجم فایل : ۷۲۸٫۷ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۴ بنام خدا رسم نمودار به کمک نمودار تابع دیگر فرض کنید و جدول زیر مقادیر تابع را در چند نقطه نشان می دهد. به کمک این جدول چند نقطه از نموار مشخص می شوند به کمک این نقاط نمودار را رسم می کنیم. همانگونه که ملاحظه می کنید نمودار تابع از انتقال نمودار تابع به اندازه ۲ واحد در جهت مثبت محور ها به دست می آید. انتقال در راستای محور ها: فرض کنید اگر در این صورت نمودار تابع از انتقال عمودی نمودار تابع…

تحقیق در مورد کنترل کننده هیدرولیکی 5 ص

تحقیق در مورد کنترل کننده هیدرولیکی ۵ ص

تحقیق در مورد کنترل کننده هیدرولیکی 5 ص

تحقیق در مورد کنترل کننده هیدرولیکی ۵ ص

حجم فایل : ۳۴۸٫۲ KB نوع فایل : ورد سیستم با کنترل کننده تناسبی نمودار پاسخ گذرا : W = (0:.1:40); for i= 1:5; if i == 1; K = 0.2;X1=step([ 0 0 400*K],[8 400 400*K],W); end; if i == 2; K = 0.5;X2=step([ 0 0 400*K],[8 400 400*K],W); end; if i == 3; K = 1;X3=step([ 0 0 400*K],[8 400 400*K],W); end; if i == 4; K = 1.5;X4=step([ 0 0 400*K],[8 400 400*K],W); end; if i == 5; K = 3;X5=step([ 0 0 400*K],[8 400 400*K],W); end; end plot(W,X1,-,W,X2,-,W,X3,-,W,X4,-,W,X5,-) grid نمودار نایکوئیست : >> num = [0 0 400]; >> den = [8 400 0]; >> nyquist(num,den) >> v = [ -1.3 0.2 -2 2 ]; >> axis(v); >> grid نمودار مکان هندسی ریشه ها : >> num = [0 0 400]; >> den = [8 400…

پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان   فصل 5 نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان فصل ۵ نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان   فصل 5 نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دبیرستان فصل ۵ نمودار چند بر فراوانی

حجم فایل : ۸۰۹٫۳ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۴ بنام خدا آمار دوم دبیرستان فصل ۵(نمودار چند بر فراوانی) نمودار چند بر فراوانی : (چند ضلعی) در این نمودار نقاطی را در صفحه مشخص می کنیم که طول آنها برابر مرکز دسته ها و عرض نقاط برابر فراوانی همان دسته است با به هم وصل کردن این نقاط خط های شکسته ای پدید می آید که آن را نمودار چند بر فراوانی می نامند. در نمودار چند بر فراوانی دو دسته با فراوانی های صفر به ابتدا و انتهای دسته ها اضافه می کنند…

پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازیفصل 6، نمودار جعبه ای

پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازیفصل ۶، نمودار جعبه ای

پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازیفصل 6، نمودار جعبه ای

پاورپوینت در مورد آمار و مدلسازیفصل ۶، نمودار جعبه ای

حجم فایل : ۴۴۳٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۵ بنام خدا آمار و مدلسازی فصل ۶،(نمودار جعبه ای) نمودار جعبه ای: نموداری است که به خوبی پراکندگی داده ها را نمایش می دهد. در نمودار جعبه ای ۵۰ درصد داده ها داخل و ۵۰ درصد داده ها خارج جعبه قرار دارند. برای رسم نمودار جعبه ای: ۱- محور اعداد را رسم می کنیم(فاصله ها باید رعایت شود اما نمایش تمام داده ها الزامی نیست. ۲- پنج داده مربوط به نمودار ( )را روی آن مشخص می کنیم. ۳- مستطیلی می کشیم که دو طرف آن به…

پاورپوینت در مورد آمار دوم دبیرستان فصل 5 نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دوم دبیرستان فصل ۵ نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دوم دبیرستان فصل 5 نمودار چند بر فراوانی

پاورپوینت در مورد آمار دوم دبیرستان فصل ۵ نمودار چند بر فراوانی

حجم فایل : ۸۰۹٫۳ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۴ بنام خدا آمار دوم دبیرستان فصل ۵(نمودار چند بر فراوانی) نمودار چند بر فراوانی : (چند ضلعی) در این نمودار نقاطی را در صفحه مشخص می کنیم که طول آنها برابر مرکز دسته ها و عرض نقاط برابر فراوانی همان دسته است با به هم وصل کردن این نقاط خط های شکسته ای پدید می آید که آن را نمودار چند بر فراوانی می نامند. در نمودار چند بر فراوانی دو دسته با فراوانی های صفر به ابتدا و انتهای دسته ها اضافه می کنند…

تحقیق در مورد تحول های مختلف  براساس نمودار سایکرومتریک هوا

تحقیق در مورد تحول های مختلف براساس نمودار سایکرومتریک هوا

تحقیق در مورد تحول های مختلف  براساس نمودار سایکرومتریک هوا

تحقیق در مورد تحول های مختلف براساس نمودار سایکرومتریک هوا

حجم فایل : ۲۴٫۱ KB نوع فایل : ورد تحول های مختلف براساس نمودار سایکرومتریک هوا عملاً در دستگاههای هوا ساز دو یا چند تحول همزمان اتفاق می افتد مانند : اضافه کردن بخار به هوایی که از روی کویل گرمایشی عبور کرده باشد . ضمن گرم شدن هوا و افزایش درجه حرارت خشک آن آنتالپی هوا نیز اضافه شده و رطوبت نسبی هم افزایش می یابد . و یا با سرد کردن عمل رطوبت گیری و کاهش درجه حرارت با هم اتفاق می افتد با توجه به تحولهای نشان داده شده مشخص می گردد یا اضافه و یا کم کردن…