نمودار کیکی چرخان

نمودار کیکی چرخان

نمودار کیکی چرخان

نمودار کیکی چرخان

 همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده می کنید با کلیک روی نمودار , نمودار بصورت دایره ای دوران خواهد داشت.
کد : C13
فایل اکسل : ۱شیت
ماکرو : دارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.