نمودار میانگین متحرک و انواع آن در اکسل

نمودار میانگین متحرک و انواع آن در اکسل

نمودار میانگین متحرک و انواع آن در اکسل

نمودار میانگین متحرک و انواع آن در اکسل

میانگین متحرک یا Moving average یکی از شاخص‌های مهم و مورد استفاده فراوان در تحلیل تکنیکال است که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت و روند قیمتی را ترسیم کند.
میانگین متحرک به میانگین تغییرات قیمت یک محصول در طی یک دوره زمانی خاص اشاره دارد.
میانگین متحرک ساده
میانگین متحرک ساده براحتی با جمع کردن قیمت روزانه سھم در طول n روز و تقسیم این مجموع بر عدد n بدست می آید .
 
میانگین متحرک…