thermal comfort – بررسی و ارزیابی آسایش اقلیمی با استفاده از نمایه های دمای موثر و THI

thermal comfort – بررسی و ارزیابی آسایش اقلیمی با استفاده از نمایه های دمای موثر و THI

۲۴ اسلاید فارسی  روان بر اساس مقاله بررسی و ارزیابی آسایش اقلیمی   شهرستان گنبد کاووس با استفاده از نمایه های  دمای موثر و  THI همراه با توضیحات کامل و جامع تعریف دمای موثر محدوده آسایش نمایه های مرتبط …