چگونه یک نمایشنامه خوب بنویسیم؟

چگونه یک نمایشنامه خوب بنویسیم؟

  بخشی از مقاله: چگونه یک نمایشنامه خوب بنویسیم؟   تنها چیزی که شما باید با آن کار کنید شخصیت و زبان است. اگر می خواهید به صفوف نمایشنامه های شکسپیر، ایبسن و آرتور میلر ملحق بشوید، باید داستانی با شخصیت برجسته در یک تئاتر به نمایش بگذارید. با یک دیدگاه خوب، نوشتن عالی، و کمی شانس، شما می توانید هیجان دیدن نمایش بی نظیرخود را تجربه کنید. چه در حال نوشتن نمایشنامه ای باشیدکه در تلویزیون نمایش داده شود و یا فقط برای تفریح بنویسد، نویسنده، دنیایی را ایجاد می کند که در آن مخاطب می تواند یاد بگیرد، درگیر و سرگرم شود.. چگونه می توان برای تئاتر به نوشتن پرداخت؟ در حالی که هیچ راه درست یا غلطی وجود ندارد، عناصر کلیدی و حیاتی خاص در نوشتن نمایشنامه مورد نیاز هستند. مهارت های نوشتاری خلاق، یک دارایی مهم هستند. خواندن نمایشنامه های دیگر به شما کمک می کند که هنر نوشتن را یاد بگیرید   1- ایده ها یک تم انتخاب کنید، یک شخصیت با یک تعارض یا ایده ای که برای شما مهم است ایده خود را گسترش دهید و هر چیزی را که به ذهن می رسد را یادداشت کنید. در قلب هر نمایشنامه، یک تعارض وجود دارد. نم …