Skip to main content

دانلود کارآموزی ارزیابی کار و زمان در شرکت نازپر یزد


دانلود پروژه ارزیابی کار و زمان در شرکت نازپر یزد بررسی کار و زمان استاندارد انجام کار در بخش تولید پوشک بچه. حدود مکانی تحقیق: حدود مکانی تحقیق در کارخانه نازپر یزد واقع در شهرک صنعتی ولیعصر زارچ که با مساحتی حدود ۲۰۰۰ متر مربع می باشد. … فرمت ورد ۳۴ صفحه …