Skip to main content

نارکولپسی

نارکولپسی

نارکولپسی نوعی اختلال خواب است که با خواب آلودگی شدید روزانه و حملات غیرقابل کنترل خواب در طی روز همراه است. این نشانه ها باید بیش از سه ماه طول کشیده باشند. سن شایع ابتلا به نارکولپسی۱۵ تا ۳۵ سال است.این افراد معمولا در زمانها و مکانهای نامناسب به خواب می روند. حملات به خواب رفتن ممکن است در هر جا یا هر زمان اتفاق بیفتد و مقاومت در برابر این حملات خواب بی فایده است. ممکن است این حملات به دفعات در طول روز رخ دهند. علت ابتلا به این بیماری کاملا…